جورابهای طبی فشاری

جورابهای طبی فشاری و موارد استفاده جورابهای طبی فشاری ملایمmmhg) 21-18) Light(18-21mmhg Compression Stockings) برای جلوگیری از امراض وریدی برای واریکوزکم شدت بدون ادم و برای واریکوز زود هنگام دردوران بارداری امراض نظیر دیابت و روماتیسم که سبب ایجاد ضعف درورید واز دست رفتن انعطاف پذیری آن می شود برای درمان بعد از اعمال جراحی درورید جوراب های فشاری با …

ادامه نوشته »

جورابهای ضدآمبولی

جورابهای ضدآمبولی (Anti-Embolism stockings ): جورابهای باخاصیت ضدآمبولی که باطول های مختلف نظیرجوراب با طول زانو(AD)،با طول ران(AG) وجوراب با طول ران به همراه نوع کمربندی تولید می شوند ودرمقیاس های متنوعی وجود دارند همچنین درهرکدام ازاندازه های مختلف این جوراب ها در ناحیه پاشنه ،رنگ های مختلفی اختصاص داده شده است تابه راحتی بتوان آن ها را از هم تشخیص داد.دراین …

ادامه نوشته »

ترومبوزهای ورید عمقی در سفر

ترومبوزهای ورید عمقی در سفر  نشستن دریک فضای تنگ و بی حرکت ماندن برای بیش از۴ساعت درهواپیما ،رانندگی های طولانی مدت با مسیر طولانی ،سفربااتوبوس یا قطار برای سلامتی مضر وممکن است خطرناک باشند.ترومبوز وریدعمقی ناشی ازمتراکم شدن خون وتشکیل لخته های کوچک است . باتوجه به مطالعات کلینیکی ،جورابهای مسافرتی قادربهپایین آوردن بروز ترومبوزوریدعمقی بدون نشانه وپایین آوردن ورم درساق …

ادامه نوشته »

برسیس های الاستیک

موارد استفاده برسیس های الاستیک مچ پا : بورسیت ها،در آرتروزیس وتغییرشکل های این ناحیه کاهش خطررخ داد آسیب پیشگیری از آسیب های مربوط به مچ پا درمان پیچ خوردگی حاد مچ پا برسیس های الاستیکی عضلات کاف(Calf): تنش های عضلانی وتاندومی برای عضلات پاره شده :توانبخشی بعداز ضربه جلوگیری از پروفیلاکسی ترومبوزوریدعمقی درناحیه کاف(Calf) برسیس های الاستیکی زانو: جلوگیری وایجادمقاومت …

ادامه نوشته »

ادم لنفاوی

 ادم لنفاوی ادم لنفاوی و ورم ناشی از بازگشت لنف به خون طی تخلیه نرمال است .به ندرت ادم لنفاوی درتولد مشاهده می شود ،اغلب ادم لنفاوی بعدها درطول زندگی به دلایل مادرزادی ویا اکتسابی ظاهر می شوند .ادم لنفاوی مادرزادی ناشی از عبور عروق لنفاوی است که سبب می شود نتوانند همه ی لنف راکنترل کنند ،این مشکل اکثر اوقات ساق پاراتحت …

ادامه نوشته »

واریس چه نوع بیماری است ؟

واریس چه نوع بیماری است ؟ علت بیماری واریس در سایت ناجی طب فروشگاه آنلاین

واریس چه نوع بیماری است ؟ واریس یک نوع نارسایی وریدها یا همان سیاهرگهای سطحی اندام است که در قسمت پا شایعتر میباشد. چه عواملی سبب واریس میشود ؟ فاکتورهای فامیلی و ارثی سابقه اسیب و جراحت پا سابقه التهاب وریدها ویا لخته شدن خون در دیواره رگ سفت شدن دیواره وریدها به دلیل افزایش سن ثابت نشستن یا ثابت …

ادامه نوشته »